Reklamace a záruky

1) Reklamační řád a záruka

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak (obal výrobku, trvanlivost). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným používáním

- nesprávným použitím výrobku

- nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu, v případě zbraní a střeliva je nutné osobní dodání do naší prodejny.

3. U zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu. V případě osobního předání s Vámi sepíšeme reklamační protokol na místě.

4. Doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

  Vaše reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

  2) Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

  3) Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2011 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.  Vytvořeno pomocí Tvujeshop.cz
  Vlastní eshop snadno a rychle